четвртак, 05. април 2018.

Otvoren konkurs za "Srpsko pero 2018"
Savet književnog festivala mladih pisaca i biblioteka "Radisav Nikčević" iz Jagodine raspisali su 33. konkurs za tradicionalnu književnu nagradu "Srpsko pero 2018".


Prvo učešća imaju mladi pisci iz celog sveta koji dostave radove na srpskom jeziku .

Radove ,bez obzira na žanr , dužine do deset kucanih stranica, treba poslati pod šifrom u tri primerka, najkasnije do 20. maja na adresu  : Narodna biblioteka Jagodine ( za festival "Srpsko pero"), ul. Kneginje Milice broj 2/4, 35000 Jagoina

U posebnoj koverti treba poslati rešenje šifre i osnovne  podatke pisca.

Na završnoj svecanosti, koja će se održari u junu, povodom Vidovdana, biće urucene nagrade koje se sastoje od unikatne povelje, novčanog iznosa i umetničke slike poklon Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini.